PETICIÓ DEL CERTIFICAT D'IDONEÏTAT DE VEHICLE CLÀSSIC

Als efectes de gaudir de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost de CO2 dels vehicles de tracció mecànica


Tenen dret a ser certificats el vehicles dels socis de més de 30 anys i que el seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, que resta en el seu estat original i no s’ha modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. 

 

Complimentar el formulario, on s'ha d'adjuntar la informació i documents solicitats, i fer el pagament de la taxa per vehicle. El mateix formulari és autoexplicatiu.

 

En el cas que es requereixi, el club es posarà en contacte amb el titular per fer una inspecció ocular per verificar el compliment dels requisits

Donatiu per vehicle de tot el tràmit per als socis a partir del 2022: 50 € 

Donatiu per vehicle de tot el tràmit per als socis fins al desembre 2021: 30 € 

Donatiu per vehicle de tot el tràmit per a No socis: 100 €

Validesa per 10 anys

 

Consultar al email asr.llica@gmail.com o al whatsapp 607840923 en cas de dubtes.

 

Notes: S'han de certificar els vehicles dels socis que compleixin amb aquestes característiques, excepte els de matrícula històrica, que ja estan automàticament exempts.

 

Socis a partir del 2022:  Formulari per demanar el certificat 

Socis fins el desembre 2021 i No socis:  Formulari per demanar el certificat 


La Generalitat de Catalunya respon a la seva web de tributs a Preguntes freqüents per poder ajudar a saber el més important sobre aquest nou impost. Ho podeu consultar en el seguent enllaç:

 

Preguntes freqüents relatives a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles mecànica