PETICIÓ DEL CERTIFICAT DE VEHICLE CLÀSSIC

Als efectes de gaudir de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost de CO2 dels vehicles de tracció mecànica


Hasta el 15 de Marzo 2022  se puede pedir el certificado de idoneidad para la bonificación del impuesto del CO2 del 2021, para vehículos matriculados o ficha técnica hasta el 31/12/1991 o los comprados durante el 2021


Tenen dret a ser certificats el vehicles dels socis de més de 30 anys i que el seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, que resta en el seu estat original i no s’ha modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. 

 

Complimentar el formulario, on s'ha d'adjuntar la informació i documents solicitats, i fer el pagament de la taxa per vehicle. El mateix formulari és autoexplicatiu.

 

En el cas que es requereixi, el club es posarà en contacte amb el titular per fer una inspecció ocular per verificar el compliment dels requisits

Import de tot el tràmit per a nous socis des d'octubre 2021: 50€ 

Import de tot el tràmit per a socis fins a d'octubre 2021: 30€ 

Validesa per 10 anys.

 

El titular del vehicle ha de ser soci d'un club acreditat per la FCVH.

Consultar al email asr.llica@gmail.com en cas de dubtes.

 

Notes: S'han de certificar els vehicles dels socis que compleixin amb aquestes característiques, excepte els de matrícula històrica, que ja estan automàticament exempts).

 

Socis anteriors a octubre 2021: Omplir el Formulari per demanar el certificat 


La Generalitat de Catalunya respon a la seva web de tributs a Preguntes freqüents per poder ajudar a saber el més important sobre aquest nou impost. Ho podeu consultar en el seguent enllaç:

 

Preguntes freqüents relatives a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles mecànica