PETICIÓ DEL CERTIFICAT DE VEHICLE CLÀSSIC

Als efectes de gaudir de la bonificació del 100% de la quota de l'Impost de CO2 dels vehicles de tracció mecànicaA partir del 5 de juliol i fins el 1 de Diciembre es pot demanar el certificado de idoneïtat per a la  bonificació de l'impuest del CO2 del 2021, que es pagarà al 2022.

Per a vehicles matriculats fins el 31 de desembre del 1991 inclosos.


Tenen dret a ser certificats el vehicles dels socis de més de 30 anys i que el seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, que resta en el seu estat original i no s’ha modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. 

 

Complimentar el formulario de sota, on s'ha d'adjuntar la informació i documents solicitats, i fer el pagament de la taxa per vehicle. El mateix formulari és autoexplicatiu.

 

En el cas que es requereixi, el club es posarà en contacte amb el titular per fer una inspecció ocular per verificar el compliment dels requisits

Import de tot el tràmit: 25€ (20€ de la FCVH i 5€ del club)

Validesa per 10 anys.

 

El titular del vehicle ha de ser soci d'un club acreditat per la FCVH mentre duri la validesa del certificat.

 

Notes: S'han de certificar els vehicles dels socis que compleixin amb aquestes característiques, excepte els de matrícula històrica, que ja estan automàticament exempts).

Els vehicles en baixa temporal, excepte per robatori, no poden tenir bonificació i hauran de pagar l'impost.

 


La Generalitat de Catalunya respon a la seva web de tributs a Preguntes freqüents per poder ajudar a saber el més important sobre aquest nou impost. Ho podeu consultar en el seguent enllaç:

 

Preguntes freqüents relatives a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles mecànica